Сигурно решение
на кожните проблеми


DermaSpray

Intensive
Вашето решение!
Купете СЕГА!

Обадете се на тел: 02/9 15 25

Общи условия на Телестар България ЕООД

За взаимоотношения с клиенти сключили договор от разстояние

1. С тези Общи условия се определят реда, сроковете и условията на сключения от разстояние договор между Телестар България ЕООД и нейните клиенти, както и всички други взаимоотношения и спорове произтичащи от този договор.

2. Общите условия са задължителни за Телестар България ЕООД и нейните клиенти. Клиентите удостоверяват получаването и съгласието си с Общите условия с подписа си върху талона за доставка, където изрично е упоменато какво съдържа пратката, в това число и придружаващите я документи. Договорът се счита за сключен от датата на получаването на пратката.

3. Клиентът има право да се откаже в срок от седем работни дни от сключването на сделката с Телестар България ЕООД единствено и само в случаите, когато продуктът не е използван и е във вид и количество, което не се различава от това при получаването на продукта и неговата оригинална опаковка не е нарушена. Телестар България ЕООД няма право да изисква авансово плащане в рамките на седем работни дни. Върнатата пратка трябва да е придружена от оригинал на фактурата и талона за доставка, които трябва изрично да се предадат на куриерската фирма срещу подпис.

4. Връщането на продукта става чрез куриерската фирма, с която той е получен, за сметка на клиента или лично в магазина на Телестар на адрес: София 1303, бул Ал.Стамболийски №46. За продукти изпратени по начин различен от по-горе упоменатия, Телестар България ЕООД не носи отговорност.

5. При желание за отказ от сделката от страна на клиента при положения различни от описаните в точка №3, клиентът подава писменна молба по e-mail на info@telestar.bg, чрез препоръчано писмо или лично до: Телестар България ЕООД на адрес: София 1303, бул. Ал.Стамболийски №46, в която трябва да изложи мотивите и причините за искането /важи датата на пощенското клеймо/.

6. Телестар България ЕООД гарантира връщането на заплатената от клиента сума, без стойността на куриерската услуга за получаването и връщането на продукта само и единствено в случаите на изпълнение на т.№ 3 от Общите условия. Възстановяването на заплатената от клиента сума става чрез пощенски запис или в брой в магазина на Телестар Бълагрия ЕООД.

7. Фактурата издадена от Телестар България ЕООД е документът удостоверяващ клиента като такъв и същата е редно да бъде съхранявана. В случаите на непредставяне на такава от страна на клиента отпадат всякакви задължения на Телестар България ЕООД към него.

8. Клиентът има право на безплатно гаранционно обслужване в рамките на съответния гаранционен срок, който е упоменат в упътването на даденият продукт, ако не е упоменат такъв се счита, гаранционния срок, съгласно ЗЗП.

9. Ако ремонтите, които трябва да се извършат са в следствие на неправилна употреба, неспазване на инструкциите за употреба, лошо съхранение или умишлени действия от страна на клиента и причинили негодност за ползване на продукта, Телестар България ЕООД не носи отговорност.

10. За гаранционно и извънгаранционно обслужване, продуктът трябва да се достави на адрес: София 1303, бул Ал.Стамболийски №46 лично или чрез куриерската фирма, с която е получен продуктът – като всички разходи по транспортирането до сервиза са за сметка на клиента. За продукти изпратени по начин различен от по-горе упоменатия, Телестар България ЕООД не носи отговорност.Внимание

Пазете се от фалшиви продукти, купувайте само

ОРИГИНАЛЕН DermaSpray Intensive!

Не се подвеждайте от имитации със съмнителни резултати и съставки!

Използвайте само
ОРИГИНАЛЕН DermaSpray Intensive!